مجله اینترنتی بلوط آبی

 Blue Quercus Scientific Magazine

www.bqsmag.com

 

   

  آلسترومریا

Alstroemeria spp

گردآورنده : آیدا ابدالی دهدزی (کارشناس ارشد گیاهان زینتی) aida.abdali@yahoo.com

گیاهی است  تک لپه یک ساله یا چند ساله حساس به سرما که در مناطق گرمسیری به صورت علفی  دایمی است. ریزوم منـشعب از نوع همپا (سیمپودیال) دارد که از آن ریشه های افشان و اندام هوایی...

 

کلید واژه : Alstroemeria ، سوسن پرویی ، ریزوم ، گرزن ،  بادخوردگی ، سیمپودیال

   جهت دانلود  متن کامل بصورت PDF بر روی آیکون روبرو کلیک نمایید

بازگشت به مقالات

صفحه اصلی